Vodní elektrárny

Vodní energie patří u nás k nejdéle využívaným obnovitelným zdrojům primární energie. Na našem území byl v roce 718, jako první ve střední Evropě, vybudován na řece Ohři u Žatce mlýn poháněný vodní energií (údaj čerpá z kroniky Václava Hájka z Libočan). Využití vodní síly sloužilo nejčastěji ve mlýnech k drcení zrna. Technický rozvoj se do první poloviny 19. století omezil pouze na zdokonalování různých typů vodních kol. 

Vodní motory se v českých zemích začaly vyrábět od založení blanenských železáren v roce 1698. V roce 1870 byla založena továrna na výrobu vodních turbin Josef Prokop a synové v Pardubicích. Po roce 1948 pak došlo ke znárodnění elektráren a k rušení malých vodních elektráren (MVE), protože velké energetické státní podniky o MVE neměly zájem.

Po roce 1990 došlo k úplnému uvolnění soukromého podnikání v oblasti malých vodních elektráren. Byla zrušeno omezení výroby elektřiny hranicí 200 000 kWh/rok a soukromí podnikatelé mohli obnovovat a budovat MVE bez administrativních omezení, týkajících se instalovaného výkonu nebo o výše roční výroby elektřiny. Došlo k postupné privatizaci části MVE dosud spravovaných státními organizacemi a k postupné obnově zrušených MVE. Dále se začaly soukromými podnikateli budovat i nové MVE ve vhodných lokalitách. V současné době je v provozu v ČR více než 1400 MVE.

(zdroj SPVEZ) 

Povodí Moravy, s.p. provozuje celkem 15 malých vodních elektráren (MVE) o celkovém instalovaném výkonu 3,588 MW. 

Na řekách a nádržích v povodí řeky Moravy je však instalováno mnohem více malých vodních eletráren a jedna velká (VD Vranov). Většinou je provozují jak velcí výrobci elektřiny (E.on, ČEZ), tak i místní podnikatelé. 

Seznam vodních elektráren provozovaných Povodím Moravy, s.p.

MVE Vodní tok Instal.výkon (kW)
Nové Mlýny Dyje 2 210
Ivančice  Jihlava 320
Křetínka  Křetínka 225
Veselí nad Moravou Morava 110
Těšov Olšava 70
Bystřička Bystřička 56
Karolinka Stanovnice  37
Chomoutov Střední Morava 56
Slušovice   Dřevnice 48
Boskovice Bělá  199
Plumlov Hloučela 31
Luhačovice Luhačovický potok  22
Horní Bečva Rožnovská Bečva  17
Výrovice Jevišovka 15
Opatovice Malá Haná   6

Výroba elektrické energie na vodních elektrárnách provozovaných Povodím Moravy, s.p. od roku 2008

Období Vyrobeno elektřiny
2008 14,3 GWh
2009 14,3 GWh
2010 14,4 GWh
2011 12,6 GWh
2012 11,3 GWh
2013 12,2 GWh
2014 12,3 GWh
2015 11,5 GWh
2016 11,0 GWh
2017 9,6 GWh
2018 8,3 GWh
2019 7,6 GWh
2020 14,7 GWh
2021 15,6 GWh
2022 10,7 GWh