Nízký stav vody na VD Vír I 

Z nejvýznamnějších vodních nádrží sehrály v letošním roce (2018) významnou roli přehrady Vranov, Hubenov a Vír, které slouží k vodárenským účelům. „Na těchto nádržích jsme z důvodu nízkých přítoků přistoupili k mimořádným manipulacím, jejichž cílem je zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat,“ vysvětluje Gargulák.

Nízký stav vody na VD Vír je patrný na první pohled – fotogalerie z října 2018.