Extrémní sucho omezilo plavbu na Baťově kanále

Kvůli extrémně nízkým průtokům v řece Moravě není možné v plné míře zajistit stanovenou plavební hladinu na Baťově kanálu. Státní plavební správa proto vydala opatření obecné povahy o omezení plavby. Podle těchto omezení ve chvíli, kdy klesnou průtoky v Moravě pod 5 m³/s, bude docházet k omezení komorovacího cyklu. Ten bude probíhat jednou za hodinu. Současně s tím budou smět na hladinu vyplout pouze lodě s ponorem max. 60 cm.

Aktuální stav průtoků největší moravské řeky klesá k historickým minimům. Na jezu Spytihněv (odbočení severního kanálového úseku z řeky) protéká 5,5 m³/s, ve Strážnici 4,4 m³/s. V tomto okamžiku proto není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož u těchto jezů trvale zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky. Nízké kolísající průtoky v řece Moravě spolu s prázdninovou intenzitou komorování způsobují zaklesávání hladin zejména v nadjezí jezu Spytihněv a Veselí nad Moravou, ze kterých jsou oba kanálové úseky Baťova kanálu zásobovány prostřednictvím plavebních komor vodou. Nízká plavební hloubka může vést v případě neopatrnosti k poškození lodí a člunů. 

V zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě tak bude proplouvání všemi plavebními komorami Baťova kanálu probíhat v situaci, kdy klesne průtok v Moravě měřený na limnigrafické stanici ve Spytihněvi pod 5 m³/s v hodinových intervalech (vždy mimo pondělí v 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 hodin a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory). Informace o průtocích v řece Moravě ve Spytihněvi jsou veřejně dostupné na webu ČHMÚ. 

Nízké průtoky omezily plavbu již podruhé v novodobé historii Baťova kanálu. Poprvé to ovšem bylo až na konci srpna v roce 2018. Správce vodní cesty proto v souladu s omezením vydaným Státní plavební správou vyzývá vůdce malých plavidel ke zvýšené pozornosti a opatrnosti při plavbě po Baťově kanálu, především při pohybu v rejdách plavebních komor přímo navazujících na řeku Moravu, dodržování maximálního ponoru plavidla a respektování omezení komorovacího cyklu.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. července 2022, 13:21aktualizováno 27. července 2022, 17:01 štítky: Baťův kanál,