I na podzim jsou průtoky v řekách hluboko pod normálem

Podnormální vodnosti a na osmnácti profilech dokonce sucho, tak vypadá situace uprostřed října na vodních tocích v povodí Moravy. Na většině vodních toků nedosahují průtoky ani poloviny dlouhodobých říjnových hodnot.

Průtoky v řekách ve správě Povodí Moravy jsou i v říjnu hluboko pod dlouhodobými měsíčními normály. Průtoky na většině řek nedosahují ani poloviny průměrných říjnových hodnot. Důvodem je nedostatek srážek v průběhu podzimu a nadprůměrné teploty, které začaly klesat až v polovině října. „Září bylo z hlediska srážek velmi suché, na mnoha stanicích na Vysočině a v západní části Jihomoravského kraje bylo letošní září nejsušším zářím od počátku měření. O něco více pršelo letos v září ve východní polovině Jihomoravského kraje a v jižní části Zlínského kraje i tam byl ale měsíční úhrn srážek většinou nižší než je průměr pro tento měsíc. Tato situace se výrazně projevuje na stavu vodních toků,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Většina významných vodních toků hlásí podnormální vodnosti. Na osmnácti profilech klesl průtok na úroveň sucha. Sucho hlásí Morava v Raškově, Třebůvka v Lošticích, Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí, Svitava v Bílovicích nad Svitavou či Oslava v Oslavanech. Svratka ve Veverské Bítýšce je na 50 %, Dyje ve Trávním Dvoře na 42 %, Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou na 29 % říjnových normálů. 

Situace je kvůli suchu v celém povodí Moravy obdobná. Vyšší průtoky jsou v řekách pod vodními nádržemi, které i na podzim dotují řeky vodou ze zásobních prostor. Za uplynulé 4 týdny nadlepšily vodní nádrže průtoky v řekách třinácti mil. m³ vody. Hladina vody na některých nádržích proto pozvolna zaklesává. Naplněnost vodní nádrže Vranov je aktuálně 51 %, vodní nádrže Vír 74 %. Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory, aby mohly i nadále nadlepšovat průtoky a zajišťovat vodárenské a další povolené odběry v požadovaných množstvích. „Naše vodní nádrže jsou schopny zajišťovat odběry vody i při víceletém suchu. Problematické je v období nízkých průtoků vypouštění odpadních vod, protože vodní toky mají nižší schopnost vypouštěné odpadní vody naředit. S klesajícími teplotami však klesá riziko úhynů ryb v důsledku kyslíkových deficitů,“ říká Gargulák. K nadlepšení průtoků dochází místně i v důsledku vypouštění rybníků z důvodu výlovů.

V souvislosti s hydrologickou situací byla vydána opatření obecné povahy omezující či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území těchto obcí a měst: Olomouc (Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Dolany), Šternberk, Boskovice (Štěchov, Uhřice, Skrchov, Stvolová, Sulíkov), Blansko (Dlouhá Lhota), Kladoruby.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 19. října 2023, 08:52 štítky: sucho, hydrologická situace,