Nadprůměrné průtoky plní vodní nádrže

Průtoky ve vodních tocích v povodí Moravy se pohybují na normálních až nadnormálních hodnotách. S ohledem na současnou vysokou nasycenost povodí a zároveň riziko sucha v průběhu roku provádí Povodí Moravy citlivé manipulace na vodních nádržích. Cílem je mít v nádržích optimální množství vody pro případ povodní i sucha.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 25 mm. Hladiny neovlivněných toků mají převážně zvolna klesající tendenci nebo jsou setrvalé. Vodnosti se pohybují na normálních až nadnormálních hodnotách v rozmezí od 70 % do 250 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc únor. Vyšší vodnosti se vyskytují ve východní části povodí Moravy. Největší vodnost má aktuálně Morava v Olomouci, kde průtok dosahuje 262 % dlouhodobého měsíčního průměru. Nadnormální vodnosti jsou ale také na Moravské Sázavě (187 %), Bečvě (Dluhonice 184 %), Dřevnici (Zlín 152 %) či Olšavě (Uherský Brod 133 %).

V západní části povodí Moravy a v dílčím povodí Dyje jsou průtoky převážně na hodnotách odpovídajícím normálu: Dyjí na přítoku do vodní nádrže Vranov protéká 105 % dlouhodobého měsíčního průměru, Jihlavou v Ptáčově 96 %, Svratkou ve Veverské Bítýšce 110 % a Svitavou v Bílovicích 127 % průměrných únorových hodnot.

Nejméně vody teče Veličkou ve Strážnici (66 % dlouhodobého únorového normálu) a Jevišovkou v Božicích (80 %), avšak v obou případech lze vodnost hodnotit jako normální v tomto období. Podnormální vodnost je aktuálně pouze na Trkmance ve Velkých Pavlovicích (44 %). Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

 

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje je dle ČHMÚ k pondělí 5. 2. cca 55,41 mil. m³, což představuje v průměru cca 2,3 mm (2,3 litru na jeden metr čtvereční).

Vodní nádrže v uplynulých týdnech sehrály velmi důležitou úlohu, kdy zachytily či zpomalily povodňové průtoky. Povodí Moravy na řadě z nich aktuálně provádí manipulace, aby v nádržích byla optimální zásoba vody. S blížícím se koncem zimy musí být zásoby vody dostatečně, aby nádrže mohly zásobit obyvatele, průmysl, zemědělství vodou a nadlepšovat hladiny v řekách v období sucha. Současně však s ohledem na aktuální situaci musejí mít nádrže dostatek prostoru na zachycení případných povodňových průtoků. Dispečeři proto citlivě manipulují tak, aby nádrže byly schopné plnit protipovodňovou i zásobní funkci. Některé nádrže proto aktuálně vodu odpouštějí (Vranov, Dalešice, Nové Mlýny, Mostiště, Slušovice) a jiné se plní (Brno, Vír, Opatovice, Koryčany). V uplynulém týdnu vodní nádrže zachytily 1,4 miliony kubíků vody.

Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 21 do 100 %. Nádrž Letovice má snížený zásobní prostor z důvodu rekonstrukce. Nádrže Jevišovice s naplněností 21 %, Fryšták s naplněností 55 % a Brno s naplněností 71 % mají hladinu sníženou na zimní úroveň podle manipulačních řádů. Na ostatních přehradách se naplněnost zásobních prostor pohybuje mezi 75 a 100 %.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 7. února 2024, 14:37aktualizováno 8. února 2024, 06:50 štítky: hydrologická situace, přehrady,