Povodí Moravy otevřelo přístaviště Kunovský les

Povodí Moravy, s. p. slavnostně otevřelo zcela nové přístaviště pro veřejnost u Starého Města. Slavnostní přestřihnutí pásky proběhlo ve středu 4. 8. v 10:00 za přítomnosti generálního ředitele Povodí Moravy, s. p. Václava Garguláka, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a místostarosty Starého Města Martina Zábranského.

Nové přístaviště vytvoří dostatečně kapacitní a technicky vybavené zázemí pro kotvení, které rekreačním plavidlům zajistí možnost pro krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory. Stavba s náklady 10 mil. Kč, hrazenými ze Státního fondu dopravní infrastruktury, odstartovala v listopadu 2020. V současnosti Povodí Moravy, s. p. čeká na vydání kolaudačního souhlasu, ihned poté začne přístaviště sloužit veřejnosti. Samotná kolaudační prohlídka proběhla v úterý 3. 8. 

Nad plavební komorou vzniklo přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory. Horní rejda prošla kompletní modernizací. Součástí je také nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště vede chodník, který umožní bezbariérový přístup. „Nové přístaviště bude zajišťovat vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory je dlouhé 120 metrů a vede v 5 výškových úrovních. První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, dále pokračuje prostorem čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy a vede ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech,“ popisuje podobu nového přístaviště generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Význam přístaviště i dalších investic na Baťově kanálu ocenil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Místostarosta Starého Města Martin Zábranský uvedl, že investiční akce má velký přínos z hlediska rozvoje cestovního ruchu. "Podél Baťova kanálu vede cyklostezka, kterou využívají nejen obyvatelé Starého Města, ale ve velké míře i turisté. Zájem o plavbu a o využití Baťova kanálu je obrovský," uvedl. V rámci Starého Města je několik přístavišť.

Zhlaví prostoru čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel je vybaveno dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození plavidel např. v případě nedobrždění. Na zhlaví jsou umístěna pacholata a rohatinky umožňující vyvazování plavidel.

Příprava stavby do fáze vydání územniho rozhodnutí byla zabezpečována Ředitelstvím vodní cest ČR při financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. srpna 2021, 16:47aktualizováno 12. července 2022, 07:16 štítky: Baťův kanál, přístaviště, Kunovský les,