Povodí Moravy svolalo pracovní skupinu SUCHO

Dešťové i sněhové srážky během minulého týdne sice na Moravě pomohly krátkodobě zvednout hladinu řek, v tomto týdnu se však hladiny začaly opět snižovat směrem k podprůměrným hodnotám. Starosti dělají vodohospodářům nízké zásoby vody ve sněhu, které jsou pro vydatnost povrchových i podzemních vod klíčové. Povodí Moravy, s. p. proto poprvé v letošním roce svolalo zasedání pracovní skupiny SUCHO 2020.

Setkání se uskutečnilo ve středu 12. 2. v sídle Povodí Moravy, s. p. Na jednání pracovní skupiny SUCHO 2020 svolal státní podnik zástupce vodáren, vodoprávních úřadů, krajských úřadů, ústředních vodoprávních úřadů, zástupce Českého hydrometeorologického ústavu, a dalších organizací. „Pracovní skupinu sucho jsme založili v roce 2018 a cílem našich jednání je vzájemně se informovat o vývoji hydrologické situace, realizovaných i připravovaných opatřeních ke zvýšení míry akumulace ve vodních nádržích. Klimatická změna a měnící se situace vyžaduje operativní jednání a předávání informací o tom, jak se vyvíjí zásoby povrchové i podzemní vody, potřeby měst, obcí, zemědělců a dalších skupin závislých na dodávkách vody a v závislosti na aktuální a výhledové akumulaci vody v nádržích projednat opatření ke zvýšení zabezpečenosti všech odběrů, s prioritou dodávky vody k pitným účelům,“ popisuje význam jednání generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Dešťové i sněhové srážky jsou pod dlouhodobými průměry. Z poslední tři měsíce jsou srážkové úhrny v povodí Moravy o 10 – 25 % pod dlouhodobým průměrem pro zimní období. Zásoby vody ve sněhu se blíží historickým minimům. V polovině letošního února činí zásoby vody ve sněhu v Povodí Moravy, s. p. 58 mil. m3 vody, v roce 2019 to ale bylo 482 mil. m3 vody ve sněhu, o rok dříve 171 mil. m3 a v roce 2017 to bylo 546 mil. m3 vody. „Vzhledem k tomu, že v České republice nemáme ledovce a silné přítoky, jako např. naši sousedi, jsme závislí pouze na tom, co u nás naprší a nasněží. Následně pak kolik té vody dokážeme zachytit a využít pro naše potřeby,“ vysvětluje Gargulák. 

Povodí Moravy, s. p. představilo možné scénáře vývoje situace se zásobami vody na vybraných vodních nádržích, a to až do konce roku 2020. Zásoba vody ve vodní nádrži Vranov je 60 % zásobního objemu, ve vodní nádrži Vír 74 %. „Z důvodu minimálních zásob vody ve sněhu během ledna jsme zažádali i o mimořádnou manipulaci spočívající ve snížení odtoku z vodních nádrží Vranov a Vír. Změna manipulací zohledňuje nejen současné potřeby vody a dlouhodobě nízké přítoky do nádrží, ale také umožňuje operativněji reagovat na dlouhodobé období případného nedostatku vody, a to nejen v těchto zimních měsících. To znamená zajistit potřebný průtok v řece a současně s tím i požadavky na zabezpečení povolených odběrů vody jak z nádrží, tak z řek pod nádržemi,“ říká Gargulák. Ostatním nádržím srážky v minulém týdnu pomohly a obzvlášť ty v Beskydech jsou téměř plné. 

Česky hydrometeorologický ústav na jednání informoval o klesajících zásobách podzemních vod. Hladiny podzemní vody v mělkých vrtech jsou prakticky v celém povodí Moravy a Dyje na silně podnormálních a mimořádně podnormálních hodnotách. Vývoj stavu podzemních vod je přitom zásadní pro vodárenské společnosti kvůli zásobování pitnou vodou z těchto zdrojů. 

Povodí Moravy, s. p. už v roce 2018, kdy se skupina SUCHO sešla poprvé, začalo realizovat řadu opatření na klíčových vodních nádržích, na kterých optimalizoval manipulace ve vztahu k potřebám vody. Různé kroky pro posílení vodních zdrojů vodohospodáři prováděli i v následujících letech. „Vedle mimořádných manipulací na vodních nádržích připravujeme výstavbu vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, pracujeme na rekonstrukci přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině, probíhá rekonstrukce vodárenské nádrže Koryčany či zvýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o 9 mil m³,“ vyjmenovává Gargulák. Současně s opatřeními na vodních nádržích realizuje Povodí Moravy, s. p. také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která významně přispívají zadržení vody v krajině. Význam zasedání pracovní skupiny spočívá i v aktualizaci harmonogramů oprav a rekonstrukcí vodohospodářských zařízení na jednotlivých zdrojích tak, aby tyto zdroje byly vzájemně zastupitelné a nedošlo k výpadku dodávky vody. Příkladem je spolupráce Města Jihlava, Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Jihlava a Povodí Moravy, s. p., závodu Dyje při rekonstrukci Hubenovských přivaděčů a přípravě odbahnění Pístovských rybníků.

Další setkání vodohospodářů Povodí Moravy, s. p. svolá na základě vývoje situace. Situace je však kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná. Od jara navíc může situaci začít komplikovat zvýšený výpar vody z krajiny. „Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné. V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání,“ doplňuje Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. února 2020, 06:46aktualizováno 14. února 2020, 06:55 štítky: sucho,