Povodňování zlepšilo vodní režim od Nových Mlýnů až po soutok s Moravou

Povodí Moravy, s. p. ve čtvrtek dokončilo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny, v rámci které vypustilo z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Vodohospodáři tak použili přibližně 15 mil m³ vody, díky kterým došlo ke zlepšení vodního režimu nejen v oboře Soutok, ale v celé oblasti pod Novými Mlýny. Délka celé manipulace trvala 48 hodin.

Mimořádné plnění nádrže nad hranici zásobního prostoru Povodí Moravy, s. p. zahájilo 2. 2. 2020. Hladina postupně vystoupala až na kótu 170,45 m n. m. V úterý 3. 3. 2020 pak vodohospodáři od 8 hod postupně zvýšili odtok až na 95 m3/s. Zvýšený odtok udržovali do 5. 3. 2020 do 8 hod. „Před zvýšeným průtokem byly otevřeny všechny objekty na Dyji – především stavidlo Brána, Podkova a jez Pohansko, kterými natéká voda do lužních lesů na soutoku. Během vypouštění jsme velmi pozorně monitorovali celý úsek Dyje včetně nápustných objektů. Všechno jsme také pečlivě zdokumentovali, a to jak ze země, tak dronem ze vzduchu,“ popisuje dění generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vodohospodáři plně využili zvýšené přítoky díky srážkám k plnění všech nádrží v celé Dyjsko-svratecké soustavě. Manipulace v soustavě pak umožnily povodňovat o 8 hodin déle, než bylo původně v plánu. Zatímco v předchozích letech bylo pro potřebu lužních lesů uvolněno z vodní nádrže Nové Mlýny okolo 10 mil. m3 vody, v letošním to bylo přibližně o 1/3 více. Zvýšené průtoky v Dyji také pomohly zvýšit hladinu v slepých ramenech podél celé Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Dyjí. Tím došlo ke zlepšení environmentálních podmínek v těchto lokalitách dlouhodobě zasažených suchem. „Využili jsme zkušenosti z předchozích dvou povodňování v roce 2019 a 2017 tak, aby byla akce co nejefektivnější. Letecké snímky jasně dokazují obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast. Z environmentálního hlediska nepřišla jediná kapka na zmar a využit byl celý odpuštěný objem vody nikoliv pouze v oboře Soutok, ale ke zlepšení vodního režimu v celé oblasti pod Novými Mlýny,“ říká Gargulák. V roce 2018 bylo extrémní sucho, a proto se povodňování krajiny pod vodním dílem Nové Mlýny nemohlo uskutečnit.

K preventivnímu opatření proti suchu a s ohledem na kritický stav obory a dalších oblastí jižní Moravy přistupuje Povodí Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR, s. p., které oboru Soutok spravují. Lužní les spotřebuje při dopadech klimatické změny k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. Bez akumulace vody v soustavě nádrží Nové Mlýny a pravidelné dotace vody do lužních lesů nebude mít les při dalším poklesu hladin dostatek vody k evapotranspiraci v letních měsících a bude docházet k jeho odumírání. Již v současné době je patrné usychání horních pater dubů.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. března 2020, 08:55 štítky: Nové Mlýny, povodňování, lužní lesy, sucho,