Průtoky v řekách klesají pod třetinu červencových hodnot

Podnormální vodnosti a na dvou desítkách profilů dokonce sucho, tak vypadá situace uprostřed července na vodních tocích v povodí Moravy. Průtoky v řekách se pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 15 až 50 % dlouhodobých průměrných červencových hodnot. Na většině vodních toků neteče ani polovina obvyklých měsíčních hodnot.  

Zatímco si v letošním roce připomínáme dvacet pět let od ničivých povodní na Moravě a dvacet let od povodní v Čechách, naplno se projevuje opačný hydrologický extrém – sucho. Průtoky většiny významných vodních toků v moravní části povodí Moravy nedosahují ani třetiny průměrných hodnot pro měsíc červenec. Morava v Olomouci a Oskava v Uničově jsou na 30 % dlouhodobého měsíčního průměru, Romže ve Stražisku je na 22 %, Olšava v Uherském Brodě je na 14 %, Vsetínská Bečva v Jarcové na 15 %, Dřevnice ve Zlíně na 12 %, Rožnovská Bečva v Rožnově pod Radhoštěm dokonce na 3 % dlouhodobého měsíčního průměru. Sucho v moravní části povodí je zaznamenáno na 17 měřicích profilech.

Povodí Dyje je na tom lépe. Důvodem je soustava vodních nádrží, které nadlepšují průtoky v řekách pod nádržemi. Průtoky se pohybují mezi 20 a 60 %. Jihlava v Ivančicích je na 58 %, Dyje v Trávním Dvoře a Svratka ve Veverské Bítýšce na 44 %, Svitava v Bílovicích nad Svitavou na 36 % a Rokytná v Moravském Krumlově na 24 % dlouhodobého měsíčního průměru. Sucho v povodí Dyje hlásí 3 měřicí profily.

„Jednou z hlavních příčinou tohoto stavu je jev, který se nazývá evapotranspirace. I když se nám zdá, že relativně prší a v řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak. Vysoké teploty způsobují velký odpar vody z území a zvyšují nároky vegetace na vodu. Jinými slovy to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Dalšé vodu navíc zachytává nenasycený půdní profil,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Srážky v předminulém týdnu se podařilo vodohospodářům zachytit v některých vodních nádržích. Celkem se ve vodohospodářské soustavě podařilo zachytit 6,5 mil. m³ vody. „Na počátku července bylo více srážek, proto jsme mohli částečně doplnit zásoby vody v nádržích. Od minulého týdne už opět nadlepšujeme a dotujeme vodní toky vodou z vodních nádrží,“ dodává Gargulák. Naplněnost vodních nádrží ve správě Povodí Moravy se pohybuje mezi 70 a 100 %. Vodní nádrže Letovice a Plumlov mají sníženou hladinu z důvodu probíhající rekonstrukce.

Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, předpokládáme, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající. V místech výskytu bouřek může dojít k mírnému rozkolísání hladin vodních toků.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. července 2022, 16:59aktualizováno 14. července 2022, 17:18 štítky: sucho,