Průtoky v řekách v povodí Moravy klesají, nádrže nadlepšují průtoky

V polovině června dochází na většině vodních toků v povodí Moravy k poklesu hladin. Průtoky v řekách se v uplynulém týdnu pohybovaly v rozmezí od 30 do 100 % dlouhodobých průměrných měsíčních hodnot. Vodní nádrže mají dostatečné zásoby vody.

Aktuálně se průtoky v povodí Dyje pohybují převážně v rozmezí od 30 do 90 % dlouhodobého průměru pro měsíc červen. V povodí Moravy jsou průtoky převážně v rozmezí od 15 do 60 % dlouhodobého průměru pro měsíc červen. U obou dílčích povodí dosahují nižších vodností zejména menší vodní toky. Nejvyšší týdenní úhrny srážek v povodí Moravy se pohybovaly mezi 20 a 25 mm.

Jihlavou v Ivančicích protéká 83 %, Svratkou ve Veverské Bítýšce 70 %, Dyjí v Podhradí 55 % a Svitavou v Bílovicích nad Svitavou 50 % dlouhodobých měsíčních průměrů. Oproti tomu Litavou, Balinkou nebo Želetavkou aktuálně protéká okolo 30 % průměrných červnových hodnot.

V dílčím povodí Moravy jsou průtoky u většiny vodních toků na podnormálních hodnotách. Dřevnicí ve Zlíně protéká 55 %, Olšavou v Uherském Brodě 45 %, Bečvou v Dluhonicích 33 % a Oskavou v Uničově 26 % dlouhodobých měsíčních průměrů. Největší Moravská řeka je v profilu Strážnice na 31 % červnového normálu. Průtoky v Romži, Veličce v Hranicích či Rožnovské Bečvě se pohybují mezi 10 a 20 % dlouhodobých měsíčních průměrů. 

Hranice sucha se zatím nikde na měřených profilech nevyskytuje.

Významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje jsou plné nebo téměř plné. Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 75 do 100 %, většinou však mezi 90 – 100 %. Výjimkou je nádrž Letovice, která má snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce a jejíž aktuální naplněnost činí 60 %.

Vodohospodáři už v tomto období nadlepšují z třinácti vodních nádrží průtoky v řekách pod nádržemi tak, aby docházelo k dostatečnému naředění vypouštěných odpadních vod a byly zajištěny podmínky pro život v řece. Např. za uplynulý týden nadlepšila vodní nádrž Vír Svratku o 75 tis. m³ vody, vodní nádrž Dalešice vypustila do Jihlavy o 220 tis. m³ vody více, než činil přítok. Největší nadlepšení se dostalo Dyji z vodní nádrže Vranov, která do řeky vypustila o 321 tis. m³ více, než do nádrže přiteklo. U nádrží, které aktuálně nadlepšují situaci na vodních tocích dochází k mírnému poklesu hladin.

Manipulace na vodních dílech provádějí vodohospodáři operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. června 2023, 11:05 štítky: hydrologická situace, sucho,