Rekonstrukce přivaděče zajistí více kvalitní vody pro Hubenov

Povodí Moravy, s. p. zahájilo rekonstrukci Jedlovského přivaděče. Cílem prací je zajištění potřebného množství dostatečně kvalitní vody pro vodárenskou nádrž Hubenov. Práce započaly na jaře a potrvají do podzimu letošního roku. Zvolený postup prací minimalizuje dobu odstávky přivaděče, aby i v průběhu rekonstrukce dodával vodu pro hubenovskou nádrž.

Téměř tři kilometry dlouhý Jedlovský přivaděč převádí vodu z Jedlovského potoka od obce Boršov přímo do vodárenské nádrže Hubenov, která je nenahraditelným zdrojem vody pro obyvatele Jihlavy. Zhoršený stav a netěsnosti na stávajícím betonovém potrubí vedou nejen ke ztrátám vody, ale mohou způsobit i kontaminaci vody převáděné Jedlovským přivaděčem. Povodí Moravy, s. p. proto zahájilo rekonstrukci přivaděče, která zabrání nejen ztrátám, ale také černým odběrům a zvýší kvalitu převáděné vody.

Kamerovými zkouškami jsme odhalili četné netěsnosti na mnohých místech Jedlovského přivaděče. Tyto netěsnosti mají velký vliv na množství i kvalitu převáděné vody. Rekonstrukce přivaděče zajistí pro Jihlavu větší množství vody v potřebné kvalitě a zamezí ztrátám a znečišťování převáděné vody do nádrže Hubenov. Rekonstrukce představuje jedno z klíčových opatření při snižování dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na Jihlavsku. Nádrž je napájena Maršovským potokem, který zejména v posledních letech není dostatečně vydatný na to, aby bylo možné zabezpečit stávající odběry surové vody,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Stavební akce odstartovala po pečlivých přípravách 1. 4. 2020. Rekonstrukce přivaděče probíhá šetrnou bezvýkopovou metodou(označovanou jako relining), kdy stavaři vkládají potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného potrubí. „Abychom minimalizovali odstávku Jedlovského přivaděče, rozdělili jsme jeho trasu na části, kde budou nejdříve postupně provedeny výkopové práce v místě šachet. Teprve pak dojde k odstavení přivaděče, vložení potrubí a jeho napojení na další ještě nerekonstruovanou část. Takto může být opět puštěna voda do přivaděče, než se provedou výkopové práce na další části,“ popisuje unikátní pracovní postup ředitelka závodu Dyje Marie Kutílková z Povodí Moravy, s. p. Přivaděč tak nebude odstaven po celou dobu jeho rekonstrukce a bude moct přerušovaně dotovat nádrž Hubenov. 

Rekonstrukce proběhne na téměř tři kilometry dlouhém úseku. Součástí prací je i monitoring a mechanické čištění potrubí, zkoušky těsnosti nebo instalace zařízení pro měření průtoků. Náklady na rekonstrukci Jedlovského přivaděče ve výši 27,8 mil. Kč zaplatí Povodí Moravy, s. p. z vlastních zdrojů.

Vedle Jedlovského přivaděče je přítok do vodní nádrže Hubenov posilovaný také Jiřínským přivaděčem. I ten bude Povodí Moravy, s. p. rekonstruovat. V listopadu 2019 byla proto podána žádost o stavební povolení, které jsme získali v dubnu letošního roku. S ohledem na lhůty pro výběr zhotovitele stavby a na vhodné klimatické podmínky pro provádění prací mimo zimní měsíce by měla být stavební příprava zahájena ještě letos na podzim a vlastní rekonstrukce Jiřínského přivaděče proběhne v roce 2021. 

Jedlovský i Jiřínský přivaděč byly vybudovány, aby zvyšovaly nedostatečný přítok do vodní nádrže Hubenov z Maršovského potoka. Jejich rekonstrukce představuje další z projektů Povodí Moravy, s. p., jejichž cílem je posílení vodních zdrojů, neboť jejich vydatnost v důsledku klimatické změny klesá. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 29. května 2020, 13:12 štítky: Jedlovský přivaděč, Hubenov, sucho,