Rozkolísané toky opět klesají k podprůměrnému stavu

Po srážkách v uplynulých dvou týdnech dosahují průtoky v tocích velmi odlišných stavů. V Beskydech, kde byly dosaženy nejvyšší srážkové úhrny, teče aktuálně i dvojnásobek průměrného množství, zatímco na Vyškovsku, Olomoucku či Uherskohradišťsku zůstávají stále průtoky třetinové. Nízký stav průtoků nadlepšují nádrže, které jsou v současné době naplněné v rozmezí 70 – 100 %.

Květen byl na srážky poměrně vydatný, v některých dnech přesáhly denní srážkové úhrny i hodnotu 30 mm. Během uplynulého víkendu maxima v povodí Moravy dosáhly maximálně 15 mm, na většině území napadlo v neděli méně než 5 mm srážek. To se projevilo na hladině vodních toků, aktuálně je však tendence opět klesající. „Lokálně došlo k navýšení hladin toků v oblastech s vyššími srážkovými úhrny. Nejvýraznější vzestup zaznamenala řeka Bečva, která dosáhla více než dvojnásobku průměrného květnového průtoku, řada dalších toků se dostala alespoň na květnový průměr. Aktuálně ale hladiny na řadě míst opět klesají k podprůměrným hodnotám. Žíznivá krajina vodu rychle využila a na některých tocích se dešťové srážky vůbec neprojevily,“ popisuje hydrologickou situaci generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

V oblastech nezasažených bouřkami a dešti zůstává situace i nadále vážná. Řeka Romže vykazuje jen 8 % průměrného průtoku, řeka Želetavka 16 %, řeka Haná 27 %, řeka Velička 12 %, řeka Olšava a Rokytná 24 %. „Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod,“ doplnil Gargulák.

Srážková činnost a zvýšené průtoky pomohly do významných nádrží ve správě Povodí Moravy, s. p. doplnit celkem 2,65 mil. m3 vody. Většina významných nádrží tak má plné nebo téměř plné zásobní prostory. „I nadále platí, že z nádrží vypouštíme nezbytné minimum. Prioritou manipulací zůstává pokrytí povolených odběrů, zejména odběrů pitné vody a vody pro závlahy. Zvyšování současných odtoků zatím není zapotřebí. Naopak je vhodné zadržet vodu v nádržích pro případ, že by suché počasí pokračovalo, a využít ji v období, kdy ji bude opět kritický nedostatek pro nadlepšování průtoků a zajištění funkcí vodních toků,“ doplňuje generální ředitel. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 72 % (VD Vranov) až po 100 % (VD Nové Mlýny, Luhačovice, Bystřička). Veškeré odběry jsou v současnosti zajištěné a vodní nádrže jsou připravené na dlouhodobé pokrývání uvedených potřeb.

Významnou úlohu hrají v současnosti vodní nádrže Vranov a Vír. Dodávky vody pro vodárny na úpravu na vodu pitnou jsou z nádrží zajištěné, Vranov navíc pokrývá i požadavky na odběry pro závlahy. „Na Vranově máme dostatečné zásoby vody díky operativním manipulacím, které provádíme již od konce loňského roku, abychom hospodárně nakládali se zachycenou vodou v nádrži. Průběžně dle aktuálních stavů počítáme predikce vývoje zásoby vody v nádrži. Vranovská přehrada je v současné době připravena i v případě opakování suchého roku 2018 splnit všechny vodohospodářské účely,“ doplňuje Gargulák. Kromě zajištění dodávek surové vody obě nádrže dotují průtoky v Dyji a Svratce. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. června 2020, 12:40 štítky: hydrologická situace, sucho,