Zpravodaj o vodě 1/2023 

Vážené čtenářky a čtenáři,
v březnu si připomínáme Světový den vody, jehož letošním tématem bylo „urychlení změn“. Změna klimatu a oteplování planety přináší velké výzvy zejména nám vodohospodářům. Mezi tyto výzvy patří mimo jiné zajištění dostatečného množství vodních zdrojů, stavba protipovodňových opatření, revitalizace krajiny a údržba vodních toků. Všem těmto oblastem se velmi důrazně věnujeme a o konkrétních krocích informujeme i pomocí Zpravodaje.

Na závěr ještě jedna novinka: K výročí 45 let našeho Zpravodaje jsme si připravili několik novinek – tou nejzásadnější je, že časopis bude vycházet již jen elektronicky. Věříme, že si na tuto změnu rychle zvyknete a informace od nás – vodohospodářů z Povodí Moravy – budete dále se stejným zájmem přijímat v této moderní, čtivější a k životnímu prostředí ohleduplnější formě.

publikováno 3. dubna 2023, 08:42 štítky: Zpravodaj, Zpravodaj o vodě, časopis,