Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje

Podívejte se na webové stránky projektu

M00090 – Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje

 
Projekt vznikl v rámci Programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“

Společný Program Evropská územní spolupráce kofinancuje v letech 2007 – 2013 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 107,44 milionu eur.

Cílem Programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů.

 

ilustrace

Čeští a rakouští vodohospodáři jednali v Břeclavi o spolupráci...

Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic....

7. 9. 2012
ilustrace

Unikátní předpovědní povodňový systém Morava – Dyje chrání životy...

BRNO – Včasnější reakci v případě povodňových průtoků umožňuje unikátní předpovědní systém na řekách Moravě a Dyji. Na jeho...

1. 7. 2011