Poldr Soutok

Podívejte se na webové stránky Projektu M00195 

Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje

 

Projekt vznikl v rámci Programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“ 

Společný Program Evropská územní spoluprácekofinancuje v letech 2007 – 2013 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 107,44 milionu eur.

Cílem Programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů.

ilustrace

Konference 17. 10. 2013 Břeclav

Zástupci Povodí Moravy, s.p. jako Vedoucího patrnera, via donau Österreichische Wasserstrassen – Gesellschaft mbH, Úřadu...

18. 11. 2013
ilustrace

Povodí Moravy, s.p. dokončilo stavebně-technickou část projektu...

Ve druhé polovině měsíce října se stala Břeclav místem setkání partnerů projektu s názvem „Přírodě blízká protipovodňová...

23. 10. 2013
ilustrace

Společná protipovodňová opatření na řece Moravě se Slovenskem...

Evropský fond pro regionální rozvoj akceptoval trojici nových projektů přeshraniční spolupráce se Slovenskem na řece Moravě....

19. 11. 2012