Vranovská Dyje

Podívejte se na webové stránky projektu

M00235 Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji

 

Projekt vznikl v rámci Programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“ 

Společný Program Evropská územní spolupráce kofinancuje v letech 2007 – 2013 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 107,44 milionu eur.

Cílem Programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů.